คาถาจตุคาม คาถาจตุคามรามเทพ

Dec 4th, 2010 Post by "FireDub" (507 views)

คาถาจตุคาม คาถาจตุคามรามเทพ เป็นบทพระ คาถาบูชาจตุคามรามเทพ

ตั้ง นะโม 3 จบ

กินนุสัน ตะละมาโน วราหุ สุริยัน ปมุตจะสิ สังวิคะรุโป อาคัมมภีโต วัตติถะ สีติ สัตตะทาเมภาเล มุทธาชีวันโต นะสุขังละเภ พุทธบูชา ภิคิโต     มหิโน เจยมุต เจยยะ สุริยัน ติ

กินนุสัน ตะละมาโน วราหุ  จันทัง ปมุตจะสิ สังวิคะรุโป อาคัมมภีโต วัตติถะ สีติ สัตตะทาเมภาเล มุทธาชีวันโต นะสุขังละเภ พุทธบูชา ภิคิโต     มหิโน เจยมุต เจยยะ จันทิมา ติ

Tags คำค้น :

Comment